Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Bujny Szlacheckie to wieś położona w południowo-wschodniej części gminy Zelów w powiecie bełchatowskim. W niedalekiej odległości znajduje się zalew Patyki, tak chętnie latem odwiedzany nie tylko przez okolicznych mieszkańców.

Budynek szkoły mieści się przy drodze Bujny Szl.- Łobudzice. Łatwo go rozpoznać po pięknych modrzewiach rosnących w pobliżu.

POWSTANIE SZKOŁY

W 1959 r. przy drodze Bujny Szlacheckie - Łobudzice zakupiono ok. 1 ha ziemi leżącej od gospodarzy: W. Świątka, Fr. Brzozowskiego i Niewieczerzała za sumę 14 tysiecy zl. Było to dziełem Komitetu Budowy Szkoły, który został powołany na zebraniu ogólnym w dniu 16.09.1958 r.

 W zebraniu uczestniczył podinspektor szkolny Stefan Wołonkiewicz. W skład Komitetu Budowy Szkoły weszli Flantowicz Tadeusz- przewodniczący oraz członkowie: Władysław Brzozowski, Wróblewski Stefan, Jędras Jan, Retelewski Roman, Antoszczak Bolesław, Wejman Alicja, Tomaszewski Czesław. Pieniądze na kupno placu pod budowę uzyskał Komitet ze składek mieszkańców wsi. Miejski Inspektorat Inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim zlecił budowę obiektu Państwowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Łasku.

 Wiosną 1961 r, zaczęto zwozić materiał, a w czerwcu tego roku przystąpiono do budowy. Obszar pod budowę ogrodzono siatką.

Zgodnie z planem szkoła miała stanąć w miejscu dołów po żwirze i glinie, co miało ułatwić budowę podpiwniczenia. Ze względu jednak na podmokły teren budynek stanął nieco dalej na wschód frontem pod południe. Jest to długi, pawilonowy budynek z dużymi oknami i rodzajem tarasu od frontu. Brak w nim podpiwniczenia, budynek pokryty jest stropodachem. Na placu szkolnym znajduje się budynek Gospodarczy, który mieści ubikacje i komórkę szkolną. Za budynkiem szkolnym stoi blok mieszkalny dla 4 rodzin nauczycielskich. Jest to budynek piętrowy. Podobnie jak w szkole nie ma w nim wody ani centralnego ogrzewania. Na wschodniej części dziedzińca szkolnego znajduje się studnia- pompa. Przy wykopie fundamentów pod szkołę pomagali mieszkańcy Bujen Szlacheckich pracując społecznie.

W dniu 7 września 1962 r. dokonano technicznego odbioru budynku. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Inwestycji, Inspektoratu Oświaty, Przedsiębiorstwa Budowlanego, GRN w Bujnach Szlacheckich oraz przyszły kierownik szkoły: Nikodem Banaszkiewicz.  Większych usterek n ie stwierdzono i przekazano do użytku: budynek szkolny, budynek gospodarczy i śmietnik, ponieważ studnia nie była zdolna do użytku odbiór jej miał nastąpić razem z budynkiem mieszkalnym.

Uroczystość otwarcia szkoły odbyła się 10 września 1962 r. Aktu przecięcia wstęgi i wręczenia kierownikowi szkoły kluczy oraz powierzenia pieczy na d budynkiem dokonał sekretarz PRN w Bełchatowie – Malicki.

Nowy budynek szkoły był umeblowany starym sprzętem przekazanym ze zlikwidowanej szkoły w Bujnach Księżych. W skład budynku szkolnego weszło 5 izb lekcyjnych, kancelaria, świetlica, kuchnia i mały magazynek podręczny, długi korytarz oraz hol.

Naukę w szkole rozpoczęło 130 uczniów.

Pierwszym i długoletnim dyrektorem szkoły /1962-1990/ był pan Nikodem Banaszkiewicz.

Skład pierwszej Rady Pedagogicznej: Lucyna Brzozowska, Wanda Banaszkiewicz, Alina Wejman, Jadwiga Trajdos, Nikodem Banaszkiewicz - przewodniczący

 W roku 1963 wszczęto prace nad zawożeniem dołów po żwirze i glinie. Pomagali rodzice z Komitetu Rodzicielskiego. Większość prac jednak wykonywały dzieci szkolne wraz z kierownikiem N. Banaszkiewiczem oraz gronem nauczycielskim.

26 czerwca 1963r. mury szkolne opuścili pierwsi absolwenci - uczniowie klasy 7.

ROZBUDOWA ZAPLECZA SZKOŁY

Obiekt szkolny w Bujnach Szlacheckich budowano z myślą o 5-klasowej szkole podstawowej (taka istniała na tym terenie w Bujnach Księżych). Dla tego typu szkoły warunki pracy byłyby bardzo dobre. Z chwilą oddania budynku szkolnego do użytku zlokalizowano w nim pełną szkołę siedmioklasową. W następnych wprowadzono do szkół podstawowych klasę 8 i oddziały przedszkolne. Warunki pracy pogorszyły się, brakowało izb lekcyjnych. Zajęcia odbywały się na 2 zmiany.

W kilka lat po oddaniu szkoły do użytku mówiło się o jej rozbudowie (dobudowaniu 3 izb lekcyjnych). Plany rozbudowy były poważnie zaawansowane w początkach lat siedemdziesiątych. Jednak na skutek zmian administracyjnych jakie w tym czasie następowały (przeniesienie Bujen Szlacheckich do powiatu łaskiego) plany rozbudowy szkoły upadły. Powrócono do nich w początkach r. szk. 1984/1985.Powołana w tym  czasie Rada Krajowa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego podjęła akcję pod hasłem Narodowy Czyn Pomocy Szkole.  W szkole postanowiono skorzystać z tej okazji.

Na ogólnym zebraniu rodziców w dniu 16 listopada 1984 r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Bujnach Szlacheckich. Wiosną 1985 r. przystąpiono do działania. Z zelowskiej fabryki włókienniczej Fanar zwieziono kilkadziesiąt ton szlaki powęglowej. Zakupiono 5 ton wapna, cement i kilka m3  piasku. Z tych materiałów wyprodukowano w ramach czynów społecznych w ciągu 2 lat 5.000 sztuk pustaków.

 Szkoła dwukrotnie była rozbudowywana. W 1987 r. wybudowano kotłownię centralnego ogrzewania. W roku 1994/95 zakończono rozbudowę budynku szkolnego, który powiększony został o trzy izby lekcyjne, sanitariaty  i salę gimnastyczną o wymiarach 24 x 12 m.

NADANIE SZKOLE SZTANDARU I IMIENIA

W dniu 15.04.1997 r na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców postanowiono, aby 35-lecie istnienia szkoły uczcić nadaniem szkole imienia. Rozpoczęto konsultacje wśród rodziców, uczniów i nauczycieli na temat przyszłego bohatera. Duże zainteresowanie wzbudziła postać majora Henryka Sucharskiego – dowódcy bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 r. Westerplatte.

Dyrektor szkoły - p. Jerzy Świtała napisał do wszystkich rodzin zamieszkałych w obwodzie szkoły, list, w którym poinformował o kampanii Bohater i o postaci przyszłego patrona szkoły. W liście dyrektor szkoły poprosil mieszkańców o wsparcie kampanii dowolnymi wpłatami na rzecz zakupu sztandaru dla szkoły. W dniach 13- 14 maja 1997 r. wszystkie rodziny zamieszkałe w obwodzie szkoły odwiedziły delegacje złożone z rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

13 maja wyruszyły 2 delegacje w składzie:
1.Teresa Szustakiewicz, uczennica Sylwia Markowiak i dyr. Szkoły na teren Kol. Łobudzice, Grabostów i Pieńki Głupickie.
2.Małgorzta Majda, uczeń Jarek Telążka i Gabriela Cieślak na teren Bujny Szlacheckie.

14 maja wyruszyły delegacje w składzie:
1.Krystyna Turek, uczeń Roman Pasiak i dyrektor szkoły Jerzy Świtała - na teren Grabostowa.
2.Maria Rosiak, uczeń Mariusz Telążka i Stanisław Gawot na teren Bujen Księżych.

16 maja dokonano podsumowania zbiórki funduszy. Zebrano kwotę 2191,50 zł. Całkowity koszt wykonania sztandaru wyniósł 3000 zł. Różnicę postanowiła pokryć Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły został przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców upoważniony do zamówienia sztandaru. Sztandar wykonany został na początku października 1997 r.

W dniu 11 października 1997r.  odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz przekazania uczniom sztandaru. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych z Burmistrzem Zelowa Sławomirem Malinowski na czele, delegacje straży pożarnej z Bujen Szlacheckich, Łobudzic, Zelowa, byli pracownicy szkoły, ksiądz parafii Łobudzice, rodzice i uczniowie.

Na zdjęciu poniżej - kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły - 2000r.

Nauczyciele pracujący w szkole w 2000r

Od września 2001r. funkcjonuje w naszej szkole pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. 

W roku szkolnym 2002/2003 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji  społecznej dla szkół "Szkoła z Klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod honorowym patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zrealizowaliśmy i zaliczyliśmy sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym z każdej zasady akcji): 1.Sprawdźmy, czego się nauczyliśmy. 2.Poinformujmy, jak oceniamy.3.Festiwal nauki. 4.Jak uczymy współpracy? 5.Nasz szkolny kodeks. 6.Uczniowie wchodzą do Europy.
We wrześniu 2003 nasza szkoła znalazła się wśród 3118 szkół z całej Polski, które zdobyły tytuł  Szkoły z Klasą.

W roku 2012 Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich obchodziła 50-lecie swojej działalności.
W dniu 13.06.2012 r. w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich odbył się jubileusz 50-lecia szkoły oraz 15-lecia nadania szkole sztandaru. Jubileusz wpisał się w kalendarz imprez związanych z jubileuszem 55-lecia nadania praw miejskich Zelowowi.

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 20-LECIA NADANIA IMIENIA MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUJNACH SZLACHECKICH
W dniu 27.10.2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich uroczyście obchodziła Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia i sztandaru.