KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Tradycje

Tradycje szkoły

  • Szkoła posiada swoje logo.
  • Szkoła posiada swój hymn.

Ref.
Nasza mała to Ojczyzna
Gmina- Zelów, Bujny- wieś
Tu, w tej szkole się uczymy
Tu spędzamy życia część.

Ach Zelowskie jakie cudne
Gdzie jest taki drugi kraj
Tu przeżyjesz chwile cudne
Tu przeżyjesz życia maj

1. Jak nie kochać tej ziemi
Gdy serce się do niej rwie
Wszystko tu swojskie i bliskie
I tutaj wracasz, bo gdzie?

Ref.
Nasza mała to Ojczyzna
Gmina- Zelów, Bujny- wieś
Tu, w tej szkole się uczymy
Tu spędzamy życia część.

Ach Zelowskie jakie cudne
Gdzie jest taki drugi kraj
Tu przeżyjesz chwile cudne
Tu przeżyjesz życia maj

  • Szkoła posiada swój sztandar.

Sztandar przechowywany jest w gablocie na korytarzu szkolnym.

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

Osoby do Pocztu Sztandarowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, spośród uczniów klas programowo o jeden etap nauczania niższych niż najstarsza, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) - jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

Insygnia pocztu sztandarowego:

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra, białe rękawiczki.

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat.

Asysta: białe bluzki i czarne spódnice.

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

Sposób udekorowania kirem
Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

Udział sztandaru w uroczystościach

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.
Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.
Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.
Uroczyste msze św.

  • Szkoła posiada swój ceremoniał.

Ceremoniał wejścia na Mszę św.
W czasie wprowadzenia sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej. Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

Uroczystości okolicznościowe lub rocznicowe. 

Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego wraz z uroczystym przekazaniem sztandaru

Tekst roty ślubowania:
Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich przyrzekamy uroczyście:
nosić go dumnie i wysoko,
przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów,
szanować dobre imię naszej szkoły i kultywować jej tradycje,
godnie reprezentować szkołę wobec społeczności.
Tak nam dopomóż Bóg!

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych:

Rota ślubowania klas pierwszych
Uroczyście przyrzekamy na sztandar - symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły.
Ślubuję uroczyście:
być dobrym Polakiem
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę
starać się być dobrym kolegą
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom