KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w Gminie Zelów" w obiektywie

W trakcie realizacji programu Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe - bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  realizowanego w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów" uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na drugim etapie kształcenia, zdobywają podstawową wiedzę informatyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu edytora grafiki (Paint), edytora tekstu (Microsoft Word), podstaw programowania, bezpiecznego korzystania z komputera, urządzeń cyfrowych oraz internetu. 

Głównym celem zajęć jest nauka wykorzystania komputera jako narzędzia do doskonalenia umiejętności czytania, pisania, zdobywania wiadomości, ale również do zabawy. Zajęcia te mają na celu wskazanie uczniom jak za pomocą komputera i nowoczesnych urządzeń cyfrowych można bezpiecznie zdobywać nowe wiadomości, rozwijać swoje zainteresowania i poznawać świat. Innym ważnym celem zajęć jest wyrobienie nawyku pomagania kolegom i koleżankom, dzielenia się swoimi doświadczeniami, doskonalenie umiejętności i nauka pracy w zespole, wyrobienie nawyku wykonywania różnych ćwiczeń zapobiegającym powstawaniu chorób narządu ruchu i wzroku. 

Bardzo ważną rolę podczas zajęć odgrywają pomoce dydaktyczne zakupione z projektu. Dużą atrakcją dla dzieci jest  zestaw mysz do programowania w formie zabawy Code & Go, który uczy koncentracji, współpracy, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, korygowania błędów i rozwiązywania problemów.